Individuel terapi

Jeg tilbyder psykologisk behandling af en række forskellige problemstillinger:

 • Stress
 • Depression
 • Angst
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Vanskeligheder med relationer
 • Livskriser
 • Tab og sorg
 • Traumatiske oplevelser
 • Parforholdsproblemer
 • Spiseforstyrrelser
 • Selvværdsproblemer

Jeg tilbyder terapeutiske forløb af kortere og længere varighed med udgangspunkt i den enkelte klients problemer og livshistorie. Behandlingen har bl.a. fokus på at hjælpe med at øge selvforståelsen, at hjælpe med at opnå bedre accept af af sig selv og andre, samt fokus på personlig udvikling og udvikling af evne til at tackle problemer.

Omdrejningspunktet for den psykoterapeutiske behandling er åbne samtaler med fokus på at undersøge og sætte ord på tanker og følelser, forestillinger og drømme. Der er fokus på klientens forhold til sig selv og andre.

Gruppeanalytisk terapi

Gruppeanalytisk terapi henvender sig til mennesker som er nysgerrige på de psykologiske processer i sig selv og i relationerne til andre mennesker.

Deltagelse i gruppeanalytisk terapi giver et godt udgangspunkt for personlig udvikling. Det overordnede formål er at give gruppedeltagerne mulighed for at arbejde med at fremme selvforståelsen, give mulighed for bearbejdning af følelsesmæssige problematikker og øge opmærksomheden på egne reaktionsmønstre.

Gruppeanalytisk terapi foregår gennem en fri og åben samtale. Der er ingen fast dagsorden eller faste temaer. Indholdet formes af hvad gruppedeltagerne bringer op. Det handler om at forsøge at sætte ord på hvordan man reagerer eller føler i forhold til det som sker mellem deltagerne i gruppen og i hver enkeltes liv uden for gruppen. Der kan tales om oplevelser, tanker, følelser, drømme og fantasier. Deltagelse i gruppen giver mulighed for at udforske meningen med egne og andres oplevelser og mulighed for at få tilbagemelding fra andre på egne opfattelsesmåder og væremåder. Der giver erfaringer som gruppedeltagerne kan bringe med i deres videre liv.

Gruppeanalytisk terapi er velegnet i forhold til at forstå og reducere symptomer som angst og depression samt selvværdsproblematikker, følelsesmæssige og eksistentielle problemer.

Gruppen består af 5-8 deltagere. Der optages løbende nye medlemmer i gruppen.

Der er tavshedspligt i gruppen.

For at der kan arbejdes frit åbent i gruppen, bør kontakt mellem gruppedeltagerne uden for gruppen undgås.

Gruppen mødes hver onsdag kl.16.15-17.45, bortset fra ferier.

Deltagelse i gruppen kan strække sig fra 1 til flere år. Det tager tid at gennemarbejde personlighedsmæssige mønstre. Stabilt fremmøde er vigtigt for den terapeutiske proces. Opstart i gruppen sker efter nogle indledende og forberedende samtaler, hvor den enkeltes problematikker og mål for behandlingen afklares og fokuseres. Når en deltager ønsker at afslutte i gruppen skal det meldes 2 måneder i forvejen.

Gruppeterapi for unge

Et tilbud for 16-20 årige, der ønsker at arbejde med egne psykologiske problematikker. Deltagelse i gruppeterapi giver et godt udgangspunkt for personlig udvikling.

Målgruppen er unge med symptomer som fx lettere depression, angst, tvangssymptomer eller spiseforstyrrelse. Gruppen henvender sig også til unge med selvværdsproblemer eller andre problematikker af følelsesmæssig og eksistentiel karakter. Gruppeterapi er velegnet til at arbejde med højere grad af accept af sig selv og andre og revidere de antagelser man har om sig selv og tænke mere positivt og realistisk.

Det overordnede formål er at give gruppedeltagerne mulighed for at arbejde med at fremme selvforståelsen, give mulighed for bearbejdning af følelsesmæssige problematikker og øge opmærksomheden på egne reaktionsmønstre.

Hvordan foregår gruppeterapien? Gruppen består af 5-8 unge. Der optages løbende nye medlemmer i gruppen.

Du får mest ud af gruppeterapien ved at være aktiv. Det handler om at sætte ord på reaktioner og følelser i forhold til det som sker mellem deltagerne i gruppen og i den enkeltes liv uden for gruppen. Ordet er frit og gruppeterapeuten vil sikre, at alle deltagere bliver inddraget i samtalen.

Samtaleemner kan fx være: Hvordan har jeg det i forhold til mine venner og forældre? Hvad forhindrer mig i at leve det ungdomsliv jeg gerne vil? Hvordan får jeg truffet vigtige beslutninger? Hvad er det jeg går og tumler med i min hverdag?

Der er tavshedspligt i gruppen.

Gruppen mødes hver torsdag kl.15.30-17.00, bortset fra ferier.

Deltagelse i gruppen kan strække sig fra ½ til flere år. Det tager tid at gennemarbejde personlighedsmæssige mønstre. Stabilt fremmøde er vigtigt for den terapeutiske proces. Opstart i gruppen sker efter nogle indledende og forberedende samtaler, hvor den enkeltes problematikker og mål for behandlingen afklares og fokuseres.

Supervision

Jeg tilbyder supervision til psykologer og andre der arbejder inden for det sundhedsfaglige eller pædagogiske felt. Jeg tilbyder både individuel supervision og supervision i gruppe. Supervision kan være mhp. faglig udvikling eller håndtering af konkrete arbejdsmæssige problematikker. Jeg har mange års erfaring fra psykiatrien. Jeg har erfaring med både voksne, unge, børn og familier og både i ambulant regi og på sengeafdeling.

Jeg er godkendt specialist og supervisor i psykoterapi for voksne i Dansk Psykologforening og Dansk Psykiatrisk Selskab.

Supervisionen er på psykodynamisk grundlag, men jeg tager også udgangspunkt i andre teoretiske retninger når det er relevant.

Aktuelt: Gruppesupervision for psykologer på vej mod autorisation

Gruppen vil bestå af 4-5 psykologer og starter op i efteråret 2019.

Vi mødes i Herning 15 fredage hen over efteråret 2019 og foråret 2020 kl.8-12. Supervisionen vil kunne tælle som 40 timers eksterne supervision i gruppe til autorisationsordningen.

Supervisionen er på psykodynamisk grundlag, og vi arbejder også med andre teoretiske tilgange, når det er relevant i forhold til de supervisionssager og temaer der bringes op. I supervisionsgruppen er det muligt at bringe udrednings- og behandlingssager op samt eventuelle udfordringer i forhold til samarbejde med kollegaer, ledere og samarbejdspartnere og det at finde sig til rette som psykolog. Vi tager afsæt i de udfordringer og problemstillinger som er aktuelle for deltagerne.

Kontakt mig gerne for mere information!

Egenterapi og personligt udviklingsarbejde i gruppe i Herning

 • For psykologer og læger

 Gruppeanalytisk terapi er velegnet til at arbejde med at forstå psykologiske processer og reaktioner i sig selv, og de processer som udspiller sig i relationerne til andre mennesker. Denne forståelse vil kunne bruges både i familie- og venskabsrelationer og i mødet med patienter og klienter samt kollegaer og andre arbejdsrelationer. Gruppeanalytisk terapi giver en særlig mulighed for at arbejde her og nu med sine følelser og reaktioner i forhold til andre. Deltagelse i gruppeanalytisk terapi giver således et godt udgangspunkt for både personlig og faglig udvikling.

I gruppeanalytisk terapi arbejder vi både med egen livshistorie, personlige forhold og aktuelle problemer i det private og faglige liv, samt med gruppeprocesserne og hver enkeltes reaktioner på oplevelserne i gruppen.

Formen er en fri og åben samtale. Der er ingen fast dagsorden eller faste temaer. Indholdet formes af hvad gruppedeltagerne bringer op. Der kan tales om oplevelser, tanker, følelser, drømme og fantasier. Deltagelse i gruppen giver mulighed for at udforske meningen med egne og andres oplevelser og mulighed for at få tilbagemelding fra andre på egne opfattelsesmåder og væremåder.

Kontakt mig hvis du er interesseret.

Psykologisk undersøgelse

Jeg tilbyder psykologiske undersøgelser af unge og voksne med fokus på beskrivelse af kognitivt og personlighedsmæssigt funktionsniveau.