Egenterapi / personligt udviklingsarbejde

  • For psykologer og læger

 Gruppeanalytisk terapi er velegnet til at arbejde med at forstå psykologiske processer og reaktioner i sig selv, og de processer som udspiller sig i relationerne til andre mennesker. Denne forståelse vil kunne bruges både i familie- og venskabsrelationer og i mødet med patienter og klienter samt kollegaer og andre arbejdsrelationer. Gruppeanalytisk terapi giver en særlig mulighed for at arbejde her og nu med sine følelser og reaktioner i forhold til andre. Deltagelse i gruppeanalytisk terapi giver således et godt udgangspunkt for både personlig og faglig udvikling.

I gruppeanalytisk terapi arbejder vi både med egen livshistorie, personlige forhold og aktuelle problemer i det private og faglige liv, samt med gruppeprocesserne og hver enkeltes reaktioner på oplevelserne i gruppen.

Formen er en fri og åben samtale. Der er ingen fast dagsorden eller faste temaer. Indholdet formes af hvad gruppedeltagerne bringer op. Der kan tales om oplevelser, tanker, følelser, drømme og fantasier. Deltagelse i gruppen giver mulighed for at udforske meningen med egne og andres oplevelser og mulighed for at få tilbagemelding fra andre på egne opfattelsesmåder og væremåder.

Kontakt mig hvis du er interesseret i at høre nærmere.